• 1

  như bình

  26.985.270

 • 2

  Đừng Vội Vàng Đổi Thay

  114.454

 • 3

  Thắng Cao Nguyễn

  103.705

 • 4

  Sakya

  103.494

 • 5

  Game $$$ Over

  75.280

 • 6

  MA VƯƠNG

  56.475

 • 7

  Thu Hồng ⚘

  53.930

 • 8

  thanma2010

  47.893

 • 9

  chạy hả

  44.407

 • 10

  bombarca

  43.399

 • 11

  Như Bình Nguyễn

  41.032

 • 12

  bleble153

  39.767

 • 13

  H♡☆♡☆♡☆♡H

  39.665

 • 14

  Cậü Bé

  39.200

 • 15

  Kiem 1 Ty Thoi

  39.049

 • 16

  macedonia84

  37.982

 • 17

  Lâm Thu Uyên

  37.710

 • 18

  Bao Thanh Thiên

  37.040

 • 19

  giothoikhongthoinua

  36.817

 • 20

  TVB

  34.059

 • 1

  Vinh Tranquang

  532.866.897

 • 2

  Thắng Cao Nguyễn

  318.028.071

 • 3

  như bình

  200.133.561

 • 4

  Kỷ niệm

  180.164.840

 • 5

  Kỳ Thánh

  144.377.655

 • 6

  CHIẾN..BINH ..TỰ..DO

  118.197.242

 • 7

  Lâm đn

  102.796.802

 • 8

  Mα_cothu

  86.024.262

 • 9

  Game $$$ Over

  83.210.401

 • 10

  Cấm yêu

  81.536.800

 • 11

  Thị Trấn TamQuan

  67.198.449

 • 12

  BaChuMaGioi

  65.753.158

 • 13

  Anh 8

  50.898.176

 • 14

  zippo

  49.100.220

 • 15

  Ông Tổng

  48.524.576

 • 16

  000.

  44.334.990

 • 17

  TRIEUMINH

  40.918.820

 • 18

  MINH PHÚC

  39.111.200

 • 19

  tăng thiêt giáp

  37.000.941

 • 20

  Hòаng Tử!

  3.265