• 1

  như bình

  26.985.270

 • 2

  Đừng Vội Vàng Đổi Thay

  114.454

 • 3

  Sakya

  103.194

 • 4

  Thắng Cao Nguyễn

  103.165

 • 5

  Game $$$ Over

  75.280

 • 6

  MA VƯƠNG

  56.475

 • 7

  Thu Hồng ⚘

  53.930

 • 8

  thanma2010

  46.233

 • 9

  màyy hả bưởi

  44.367

 • 10

  bombarca

  43.399

 • 11

  Như Bình Nguyễn

  41.032

 • 12

  H♡☆♡☆♡☆♡H

  39.665

 • 13

  Kiem 1 Ty Thoi

  39.049

 • 14

  Khoa trần

  38.930

 • 15

  Lâm Thu Uyên

  37.710

 • 16

  macedonia84

  37.012

 • 17

  Bao Thanh Thiên

  37.000

 • 18

  bleble153

  36.877

 • 19

  giothoikhongthoinua

  33.717

 • 20

  TVB

  33.429

 • 1

  Vinh Tranquang

  525.578.436

 • 2

  như bình

  200.120.460

 • 3

  Kỷ niệm

  180.160.110

 • 4

  Gái Rượu

  160.335.694

 • 5

  CHIẾN..BINH ..TỰ..DO

  118.192.942

 • 6

  Lâm đn

  101.580.133

 • 7

  Thắng Cao Nguyễn

  101.147.276

 • 8

  hoàng thượng giá lâm

  86.808.115

 • 9

  ma_ct

  85.051.659

 • 10

  de nho

  69.297.666

 • 11

  đỏ đen

  59.519.745

 • 12

  Cờ thủ♥️V204

  58.463.398

 • 13

  Cấm yêu

  53.752.936

 • 14

  Quangvinh Tran

  52.995.063

 • 15

  Anh 8

  50.905.176

 • 16

  Sakya

  47.020.589

 • 17

  000.

  44.666.590

 • 18

  gohuubinh

  41.479.491

 • 19

  Game $$$ Over

  40.007.679

 • 20

  Chí Thuận

  39.446.846