• 1

  Như Bình

  26.985.270

 • 2

  Sakya79

  97.674

 • 3

  Hoàng Bang Chủ

  95.674

 • 4

  Thắng Cao Nguyễn

  91.135

 • 5

  Sống với đam mê

  73.080

 • 6

  MA VƯƠNG

  56.475

 • 7

  Thu Hồng ♡.♡

  53.930

 • 8

  asia

  44.247

 • 9

  bombarca

  43.399

 • 10

  thanma2010

  42.723

 • 11

  Như Bình Nguyễn

  41.032

 • 12

  hoàng thượng giá lâm

  39.665

 • 13

  Kiem 1 Ty Thoi

  39.049

 • 14

  An Thanh

  37.710

 • 15

  Tay Chơi Số 7

  37.000

 • 16

  CHỦ TỊCH

  33.050

 • 17

  Huynh Minh Hung

  32.321

 • 18

  macedonia84

  32.272

 • 19

  bleble153

  31.633

 • 20

  TVB

  30.819

 • 1

  Vinh Tranquang

  506.113.190

 • 2

  Như Bình

  206.216.738

 • 3

  Kỷ niệm

  180.145.920

 • 4

  Don’t look back

  102.247.322

 • 5

  Linh Linh

  100.470.553

 • 6

  Rắn Vàng

  100.315.026

 • 7

  Lâm đn

  95.528.110

 • 8

  de nho

  72.096.471

 • 9

  htrung01

  71.313.559

 • 10

  thua thì thôi !!

  65.968.535

 • 11

  Untra lnstinct

  63.600.814

 • 12

  đỏ đen

  61.173.919

 • 13

  000.

  44.728.190

 • 14

  Mau Tieu

  44.408.213

 • 15

  TRIEUMINH

  40.916.520

 • 16

  Nguyễn Quỳnh Chi

  39.487.391

 • 17

  MINH PHÚC

  39.221.064

 • 18

  Quần Anh Kỳ Hội

  37.431.489

 • 19

  Chu thich gj

  36.820.858

 • 20

  Lá Vàng Rơi

  470