Tra cứu

TourIdTên giải đấuTiền cượcLuật chơi gameHội quán 1Hội quán 2Tỷ sốThời gian diễn raSL bàn đấu đã kết thúcTrạng thái
4559Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpSinh Tử Phù - 368(26 điểm)DCT_Đồng Tháp - 417(-21 điểm)6 - 206/12/2018 20:00:002Đã kết thúc
4572Giải đấu giao hữu10.000Cờ tướngYêu cờ - 125(-12 điểm)QUẢNGNGÃI KỲĐẠO - 168(5 điểm)0 - 606/12/2018 20:00:002Đã kết thúc
4589Giải đấu giao hữu50.000Cờ úpFC Thanh Chương - 326(30 điểm)Yêu cờ - 125(-25 điểm)5.5 - 0.506/12/2018 20:00:002Đã kết thúc
4594Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpnữ tướng quán - 126(26 điểm)Tuyển Kỳ Tài - 391(-21 điểm)25 - 706/12/2018 20:00:008Đã kết thúc
4590Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpSông lam nghệ an - 169(-19 điểm)Sinh Tử Phù - 368(24 điểm)2 - 606/12/2018 19:30:002Đã kết thúc
4591Giải đấu giao hữu500.000Cờ tướngKhánh Hòa Kỳ Đạo - 491(25 điểm)Biệt Đội Thép - 447(-20 điểm)4 - 006/12/2018 12:00:002Đã kết thúc
4587Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpCao Thủ Võ Lâm - 269(1 điểm)Sông lam nghệ an - 169(5 điểm)4 - 405/12/2018 21:15:002Đã kết thúc
4560Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpThap Phuong Danh Thu - 197(-17 điểm)Chess Cờ Vịt - 146(12 điểm)0 - 505/12/2018 21:00:002Đã kết thúc
4573Giải đấu giao hữu10.000Cờ tướngHB_kỳ Đạo - 539(19 điểm)Tuyển Kỳ Tài - 391(-14 điểm)4.5 - 1.505/12/2018 21:00:002Đã kết thúc
4583Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpKỳ Hữu Tứ Phương - 421(16 điểm)DCT_Đồng Tháp - 417(-11 điểm)4 - 205/12/2018 21:00:002Đã kết thúc