Tra cứu

TourIdTên giải đấuTiền cượcLuật chơi gameHội quán 1Hội quán 2Tỷ sốThời gian diễn raSL bàn đấu đã kết thúcTrạng thái
4315Giải đấu giao hữu33.333Cờ tướngThái Nguyên coup - 321(5 điểm)\✓ ô__°¶° ình - 420(-32 điểm)16 - 011/11/2018 21:00:004Đã kết thúc
4325Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpThap Phuong Danh Thu - 197(-2 điểm)Chess Cờ Vịt - 146(1 điểm)2 - 411/11/2018 21:00:002Đã kết thúc
4327Giải đấu giao hữu55.555Cờ úpSinh Tử Phù - 368(20 điểm)Hà Tĩnh Kỳ Hội - 533(-23 điểm)13 - 311/11/2018 21:00:004Đã kết thúc
4332Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpKỲ HỘI QUÁN - 225(2 điểm)QUẢNGNGÃI KỲĐẠO - 168(-5 điểm)5.5 - 4.511/11/2018 21:00:004Đã kết thúc
4319Giải đấu giao hữu20.000Cờ tướngHB_kỳ Đạo - 539(10 điểm)Thái Nguyên coup - 321(-5 điểm)7 - 511/11/2018 20:00:004Đã kết thúc
4329Giải đấu giao hữu50.000Cờ úpct.ct thanh hóa - 520(-7 điểm)nữ tướng quán - 126(12 điểm)4.5 - 7.511/11/2018 20:00:004Đã kết thúc
4331Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpTHIÊN ĐỊA HỘI - 240(-12 điểm)Sinh Tử Phù - 368(5 điểm)0 - 611/11/2018 20:00:002Đã kết thúc
4297Giải đấu giao hữu55.555Cờ úpSinh Tử Phù - 368(15 điểm)HB_kỳ Đạo - 539(-10 điểm)10 - 610/11/2018 21:00:004Đã kết thúc
4323Giải đấu giao hữu80.000Cờ úpHôi Cules Barcelona - 493(-48 điểm)nữ tướng quán - 126(5 điểm)0 - 2410/11/2018 21:00:008Đã kết thúc
4326Giải đấu giao hữu30.000Cờ úpNỗi lòng xa sứ - 481(-8 điểm)Hà Tĩnh Kỳ Hội - 533(7 điểm)4 - 810/11/2018 21:00:004Đã kết thúc