Tra cứu

TourIdTên giải đấuTiền cượcLuật chơi gameHội quán 1Hội quán 2Tỷ sốThời gian diễn raSL bàn đấu đã kết thúcTrạng thái
2814Giải đấu giao hữu10.000Cờ tướngQUẢNGNGÃI KỲĐẠO - 168(-10 điểm)Cao Thủ Võ Lâm - 269(9 điểm)5.5 - 6.515/03/2018 14:00:004Đã kết thúc
2798Loại cờ50.000Cờ úpQuê sơn Hiệp Đức - 389(10 điểm)nữ tướng quán - 126(-5 điểm)7 - 515/03/2018 13:30:004Đã kết thúc
2810Giải đấu giao hữu50.000Cờ úpVÔ DANH HỘI - 415(-10 điểm)Việt Nam Kỳ Đạo - 40(-15 điểm)4 - 215/03/2018 13:00:004Đã kết thúc
2783Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpĐCT - Phan Rí Cửa - 281(17 điểm)GIẢI TRÍ THÔI - 223(-42 điểm)23 - 115/03/2018 12:00:006Đã kết thúc
2818Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpThap Phuong Danh Thu - 197(-9 điểm)Kỳ Hội Quán HCM - 369(-9 điểm)0 - 014/03/2018 14:02:002Đã kết thúc
2785Loại cờ200.000Cờ úpKỳ Úp Lãng Yên - 101(-9 điểm)SAMURAI team - 395(8 điểm)4 - 814/03/2018 14:00:004Đã kết thúc
2802Giải đấu giao hữu12.345Cờ úp-- Lương Sơn Bạc -- - 315(2 điểm)Cần Thơ - 401(-15 điểm)8 - 414/03/2018 14:00:004Đã kết thúc
2781Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpGIẤC MƠ - 203(-9 điểm)nữ tướng quán - 126(8 điểm)4 - 714/03/2018 13:00:004Đã kết thúc
2797Giải đấu giao hữu50.000Cờ úpVÔ DANH HỘI - 415(0 điểm)Yêu cờ - 125(-13 điểm)10 - 114/03/2018 13:00:004Đã kết thúc
2806Yêu a e nhé10.000Cờ tướngThái Nguyên coup - 321(-61 điểm)Việt Nam Kỳ Đạo - 40(-61 điểm)0 - 014/03/2018 13:00:008Đã kết thúc