Tra cứu

TourIdTên giải đấuTiền cượcLuật chơi gameHội quán 1Hội quán 2Tỷ sốThời gian diễn raSL bàn đấu đã kết thúcTrạng thái
3176Giải đấu giao hữu200.000Cờ úp-- Lương Sơn Bạc -- - 315(11 điểm)nữ tướng quán - 126(-6 điểm)11 - 718/05/2018 21:00:006Đã kết thúc
3181Chiến lược30.000Cờ úpTrạng Cờ Việt Nam - 175(2 điểm)Cao Thủ Võ Lâm - 269(4 điểm)3 - 318/05/2018 21:00:002Đã kết thúc
3182Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpQUẢNGNGÃI KỲĐẠO - 168(4 điểm)GIẤC MƠ - 203(2 điểm)8 - 818/05/2018 21:00:004Đã kết thúc
3178Giải đấu giao hữu400.000Cờ úpKỳ Phong - 219(-20 điểm)CỜ VỊT 3 NƯỚC - 327(17 điểm)9 - 2318/05/2018 20:29:008Đã kết thúc
3171Giải đấu giao hữu50.000Cờ úpCao Thủ Mặc Tâm - 406(17 điểm)QUẢNGNGÃI KỲĐẠO - 168(-12 điểm)16 - 817/05/2018 21:05:006Đã kết thúc
3173Kén vợ200.000Cờ úpChess Cờ Vịt - 146(-22 điểm)nữ tướng quán - 126(3 điểm)11 - 2117/05/2018 21:00:008Đã kết thúc
3174Giải đấu giao hữu500.000Cờ úpCao Thủ Võ Lâm - 269(-9 điểm)SAMURAI team - 395(14 điểm)8 - 1617/05/2018 21:00:008Đã kết thúc
3179Giải đấu giao hữu15.000Cờ úpTuyệt Tình Cốc 'TTC - 451(10 điểm)Kỳ Úp Lãng Yên - 101(-11 điểm)9 - 317/05/2018 21:00:004Đã kết thúc
3180Giải đấu giao hữu30.000Cờ úpTrạng Cờ Việt Nam - 175(15 điểm)GIẤC MƠ - 203(-10 điểm)4 - 217/05/2018 21:00:002Đã kết thúc
3175Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpĐCT - Phan Rí Cửa - 281(-13 điểm)PRC -Huyền Thoại - 455(-13 điểm)0 - 017/05/2018 15:00:002Đã kết thúc