Tra cứu

TourIdTên giải đấuTiền cượcLuật chơi gameHội quán 1Hội quán 2Tỷ sốThời gian diễn raSL bàn đấu đã kết thúcTrạng thái
3482Giải đấu giao hữu33.333Cờ úpKỳ Hữu Tứ Phương - 421(-3 điểm)QUẢNGNGÃI KỲĐẠO - 168(8 điểm)8.5 - 9.508/07/2018 21:00:006Đã kết thúc
3480Giải đấu giao hữu100.000Cờ úpCao Thủ Mặc Tâm - 406(11 điểm)Yêu cờ - 125(-16 điểm)12 - 407/07/2018 21:05:004Đã kết thúc
3481Giải đấu giao hữu10.000Cờ tướng-- Lương Sơn Bạc -- - 315(18 điểm)QUẢNGNGÃI KỲĐẠO - 168(-15 điểm)5 - 107/07/2018 20:30:002Đã kết thúc
3478Giải đấu giao hữu88.888Cờ úpCao Thủ Mặc Tâm - 406(-21 điểm)ĐI MÂY VỀ GIÓ - 260(2 điểm)2 - 1206/07/2018 21:05:004Đã kết thúc
3479Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpKỳ Hữu Tứ Phương - 421(-17 điểm)Yêu cờ - 125(22 điểm)1 - 406/07/2018 20:30:000Đã kết thúc
3485Giải đấu giao hữu10.000Cờ úp-- Lương Sơn Bạc -- - 315(0 điểm)Trạng Cờ Việt Nam - 175(-1 điểm)3 - 106/07/2018 20:30:001Đã kết thúc
3484Giải đấu giao hữu100.000Cờ úpBiệt Đội Thép - 447(-8 điểm)nữ tướng quán - 126(13 điểm)1 - 405/07/2018 21:05:000Đã kết thúc
3474Giải đấu giao hữu100.000Cờ úpSAMURAI team - 395(-5 điểm)ĐI MÂY VỀ GIÓ - 260(10 điểm)2 - 405/07/2018 21:00:000Đã kết thúc
3477Giải đấu giao hữu10.000Cờ úp-- Lương Sơn Bạc -- - 315(17 điểm)Yêu cờ - 125(-12 điểm)6 - 105/07/2018 21:00:001Đã kết thúc
3473Giải đấu giao hữu100.000Cờ úpSAMURAI team - 395(2 điểm)Tuyệt Tình Cốc 'TTC - 451(4 điểm)6 - 604/07/2018 21:00:004Đã kết thúc