Tra cứu

TourIdTên giải đấuTiền cượcLuật chơi gameHội quán 1Hội quán 2Tỷ sốThời gian diễn raSL bàn đấu đã kết thúcTrạng thái
899Giải đấu giao hữu10.000Cờ carocaro đa cấp - 189(5 điểm)Chess Cờ Vịt - 146(0 điểm)21 - 309/04/2017 20:45:000Đã kết thúc
905Giải đấu giao hữu10.000Cờ caroKr.vOcuc - 205(5 điểm)QUẢNGNGÃI KỲĐẠO - 168(0 điểm)4 - 209/04/2017 20:45:000Đã kết thúc
902Giải đấu giao hữu10.000Cờ tướngSông lam nghệ an - 169(5 điểm)Kỳ Úp Lãng Yên - 101(0 điểm)3 - 009/04/2017 20:00:000Đã kết thúc
888Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpGIẢI TRÍ THÔI - 223(0 điểm)CLB Miền Trung - 85(5 điểm)0 - 408/04/2017 21:54:000Đã kết thúc
896Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpThap Phuong Danh Thu - 197(5 điểm)Quê tôi 34 - 164(0 điểm)3 - 008/04/2017 21:00:000Đã kết thúc
898Giải đấu giao hữu20.000Cờ úpKỲ HỘI QUÁN - 225(5 điểm)Thap Phuong Danh Thu - 197(0 điểm)3 - 008/04/2017 21:00:000Đã kết thúc
907Giải đấu giao hữu10.000Cờ caroCARO Giao Lưu - 207(0 điểm)Caro vina - 176(5 điểm)2 - 408/04/2017 20:45:000Đã kết thúc
891Giải đấu giao hữu10.000Cờ tướngYêu cờ - 125(3 điểm)Kỳ Úp Lãng Yên - 101(3 điểm)0 - 008/04/2017 20:00:000Đã kết thúc
901Giải đấu giao hữu10.000Cờ tướngSông lam nghệ an - 169(3 điểm)QUẢNGNGÃI KỲĐẠO - 168(3 điểm)0 - 008/04/2017 20:00:000Đã kết thúc
892Giải đấu giao hữu30.000Cờ caroQUẢNGNGÃI KỲĐẠO - 168(0 điểm)caro đa cấp - 189(5 điểm)1 - 1007/04/2017 21:00:000Đã kết thúc