Tra cứu

TourIdTên giải đấuTiền cượcLuật chơi gameHội quán 1Hội quán 2Tỷ sốThời gian diễn raSL bàn đấu đã kết thúcTrạng thái
672Giải đấu giao hữu1.000Cờ tướngChân nguyên - 199(3 điểm)Chess Cờ Vịt - 146(3 điểm)0 - 017/02/2017 17:00:000Đã kết thúc
671Giải đấu giao hữu10.000Cờ tướngChess Cờ Vịt - 146(3 điểm)Hoan hô chess - 181(3 điểm)0 - 017/02/2017 13:00:000Đã kết thúc
670Giải đấu giao hữu10.000Cờ tướngHoan hô chess - 181(3 điểm)Chess Cờ Vịt - 146(3 điểm)0 - 017/02/2017 09:00:000Đã kết thúc
665Giải đấu giao hữu10.000Cờ tướngKỳ ảo - 158(0 điểm)CLB Miền Trung - 85(5 điểm)6 - 1016/02/2017 21:00:000Đã kết thúc
666Giải đấu giao hữu10.000Cờ vuaTHANH HOA king chess - 185(5 điểm)Cờ Vua - 133(0 điểm)9 - 216/02/2017 21:00:000Đã kết thúc
644Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpQuê tôi 34 - 164(0 điểm)Kỳ Úp Lãng Yên - 101(5 điểm)1 - 816/02/2017 10:30:000Đã kết thúc
664Giải đấu giao hữu1.000Cờ tướngChân nguyên - 199(3 điểm)Chess Cờ Vịt - 146(3 điểm)0 - 016/02/2017 08:00:000Đã kết thúc
662Giải đấu giao hữu10.000Cờ tướngKỳ ảo - 158(5 điểm)Hoan hô chess - 181(0 điểm)12 - 015/02/2017 21:00:000Đã kết thúc
661Giải đấu giao hữu10.000Cờ tướngTrạng Cờ Việt Nam - 175(0 điểm)Lầy lội hội - 183(5 điểm)1 - 715/02/2017 20:00:000Đã kết thúc
659Giải đấu giao hữu10.000Cờ tướngHoan hô chess - 181(3 điểm)Chess Cờ Vịt - 146(3 điểm)0 - 015/02/2017 10:00:000Đã kết thúc