Tra cứu

TourIdTên giải đấuTiền cượcLuật chơi gameHội quán 1Hội quán 2Tỷ sốThời gian diễn raSL bàn đấu đã kết thúcTrạng thái
1900Giải đấu giao hữu20.000Cờ úpChess Vip - 257(5 điểm)GL Caro - Cờ Úp - 293(0 điểm)2 - 013/11/2017 21:00:000Đã kết thúc
1887Giải đấu giao hữu10.000Cờ tướngCỜ VỊT 3 NƯỚC - 327(5 điểm)Yêu cờ - 125(0 điểm)8 - 413/11/2017 20:00:000Đã kết thúc
1901Giải đấu giao hữu3.000Cờ tướngGiao lưu_CT - 339(0 điểm)HỘI_TỤ - 302(5 điểm)0 - 413/11/2017 20:00:000Đã kết thúc
1897Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpĐại Chiến Sinh Tử - 94(5 điểm)Team 1s - 161(0 điểm)9 - 013/11/2017 08:00:000Đã kết thúc
1890Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpT.O.P 1 - 313(3 điểm)Việt Nam Kỳ Đạo - 40(3 điểm)0 - 012/11/2017 22:18:000Đã kết thúc
1883Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpThap Phuong Danh Thu - 197(3 điểm)Yêu cờ - 125(3 điểm)0 - 012/11/2017 21:15:000Đã kết thúc
1868Giải đấu giao hữu10.000Cờ tướngTHIÊN ĐỊA HỘI - 240(5 điểm)Chess Cờ Vịt - 146(0 điểm)2 - 112/11/2017 21:00:000Đã kết thúc
1873Giải đấu giao hữu10.000Cờ tướngnữ tướng quán - 126(0 điểm)CỜ VỊT 3 NƯỚC - 327(5 điểm)4 - 812/11/2017 21:00:000Đã kết thúc
1884Giải đấu giao hữu10.000Cờ caroVH CARO - Thanh Van - 329(0 điểm)Linh_Hồn_CARO - 295(5 điểm)9 - 1512/11/2017 21:00:000Đã kết thúc
1885Giải đấu giao hữu100.000Cờ úpQUẢNGNGÃI KỲĐẠO - 168(0 điểm)GIẢI TRÍ THÔI - 223(5 điểm)2 - 412/11/2017 21:00:000Đã kết thúc