Tra cứu

TourIdTên giải đấuTiền cượcLuật chơi gameHội quán 1Hội quán 2Tỷ sốThời gian diễn raSL bàn đấu đã kết thúcTrạng thái
669Giải đấu giao hữu30.000Cờ tướngSông lam nghệ an - 169(5 điểm)QUẢNGNGÃI KỲĐẠO - 168(0 điểm)10 - 221/02/2017 20:00:000Đã kết thúc
697Giải đấu giao hữu1.000Cờ caroChân nguyên - 199(3 điểm)Chess Cờ Vịt - 146(3 điểm)0 - 021/02/2017 17:00:000Đã kết thúc
696Giải đấu giao hữu1.000Cờ tướngChân nguyên - 199(3 điểm)Hoan hô chess - 181(3 điểm)0 - 021/02/2017 11:00:000Đã kết thúc
695Giải đấu giao hữu1.000Cờ tướngHoan hô chess - 181(3 điểm)Chân nguyên - 199(3 điểm)0 - 021/02/2017 06:00:000Đã kết thúc
668Giải đấu giao hữu30.000Cờ úpSông lam nghệ an - 169(5 điểm)Quê tôi 34 - 164(0 điểm)6 - 320/02/2017 21:00:000Đã kết thúc
690Giải đấu giao hữu5.000Cờ vuaGenius Chess - 142(0 điểm)THANH HOA king chess - 185(5 điểm)1.5 - 2.520/02/2017 20:00:000Đã kết thúc
684Giải đấu giao hữu1.000Cờ tướngChess Cờ Vịt - 146(3 điểm)Hoan hô chess - 181(3 điểm)0 - 020/02/2017 03:00:000Đã kết thúc
683Giải đấu giao hữu1.000Cờ caroChess Cờ Vịt - 146(3 điểm)Chân nguyên - 199(3 điểm)0 - 019/02/2017 22:00:000Đã kết thúc
680Giải đấu giao hữu10.000Cờ tướngCLB Miền Trung - 85(3 điểm)Lầy lội hội - 183(3 điểm)4 - 419/02/2017 21:00:000Đã kết thúc
682Giải đấu giao hữu1.000Cờ tướngHoan hô chess - 181(3 điểm)Chess Cờ Vịt - 146(3 điểm)0 - 019/02/2017 18:00:000Đã kết thúc