Tra cứu

TourIdTên giải đấuTiền cượcLuật chơi gameHội quán 1Hội quán 2Tỷ sốThời gian diễn raSL bàn đấu đã kết thúcTrạng thái
3936Giải đấu giao hữu22.222Cờ úp-- Lương Sơn Bạc -- - 315Đăk nông kỳ hội - 2450 - 024/09/2018 20:00:000Sắp diễn ra
3941Giải đấu giao hữu100.000Cờ úpGIẤC MƠ - 203CỜ VỊT 3 NƯỚC - 3270 - 022/09/2018 21:00:000Sắp diễn ra
3943Giải đấu giao hữu500.000Cờ úpBiệt Đội Thép - 447Độ Cờ Tướng Việt Nam - 950 - 022/09/2018 21:00:000Sắp diễn ra
3924Giải đấu giao hữu500.000Cờ úp-- Lương Sơn Bạc -- - 315ĐI MÂY VỀ GIÓ - 2600 - 022/09/2018 20:00:000Sắp diễn ra
3939Giải đấu giao hữu100.000Cờ úpCao Thủ Mặc Tâm - 406Cao Thủ Võ Lâm - 2690 - 022/09/2018 20:00:000Sắp diễn ra
3946Giải đấu giao hữu10.000Cờ tướngNỗi lòng xa sứ - 481Kỳ Hữu - 2730 - 022/09/2018 20:00:000Sắp diễn ra
3923Giải đấu giao hữu234.567Cờ úpGIẤC MƠ - 203Nỗi lòng xa sứ - 4810 - 021/09/2018 21:00:000Sắp diễn ra
3935Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpĐộ Cờ Tướng Việt Nam - 95Tứ Kỳ - 4920 - 021/09/2018 21:00:000Sắp diễn ra
3931Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpKỳ Hữu Tứ Phương - 421ĐI MÂY VỀ GIÓ - 2600 - 021/09/2018 20:00:000Sắp diễn ra
3932Giải đấu giao hữu10.000Cờ úp-- Lương Sơn Bạc -- - 315QUẢNGNGÃI KỲĐẠO - 1680 - 021/09/2018 20:00:000Sắp diễn ra