Tra cứu

TourIdTên giải đấuTiền cượcLuật chơi gameHội quán 1Hội quán 2Tỷ sốThời gian diễn raSL bàn đấu đã kết thúcTrạng thái
3421Giải đấu giao hữu100.000Cờ úp-- Lương Sơn Bạc -- - 315Tuyệt Tình Cốc 'TTC - 4510 - 023/06/2018 21:00:000Sắp diễn ra
3413Giải đấu giao hữu100.000Cờ úpTình Thiên Thu - 448Tuyệt Tình Cốc 'TTC - 4510 - 022/06/2018 21:00:000Sắp diễn ra
3420Giải đấu giao hữu55.555Cờ úp-- Lương Sơn Bạc -- - 315Biệt Đội Thép - 4470 - 022/06/2018 21:00:000Sắp diễn ra
3412Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpTình Thiên Thu - 448TrumVyt - 3180 - 021/06/2018 21:00:000Sắp diễn ra
3418Giải đấu giao hữu10.000Cờ úp-- Lương Sơn Bạc -- - 315Phuongnamkydao - 3220 - 021/06/2018 20:40:000Sắp diễn ra
3411Giải đấu giao hữu200.000Cờ úp-- Lương Sơn Bạc -- - 315Tình Thiên Thu - 4480 - 020/06/2018 21:00:000Sắp diễn ra
3414Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpKỳ Hữu Tứ Phương - 421QUẢNGNGÃI KỲĐẠO - 1680 - 020/06/2018 21:00:000Sắp diễn ra
3416Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpPhuongnamkydao - 322cao su bình phước - 4020 - 020/06/2018 21:00:000Sắp diễn ra
3422Giải đấu giao hữu100.000Cờ úpSAMURAI team - 395CỜ VỊT 3 NƯỚC - 3270 - 020/06/2018 21:00:000Sắp diễn ra
3403Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpQUẢNGNGÃI KỲĐẠO - 168-- Lương Sơn Bạc -- - 3150 - 019/06/2018 21:00:000Sắp diễn ra