Tra cứu

TourIdTên giải đấuTiền cượcLuật chơi gameHội quán 1Hội quán 2Tỷ sốThời gian diễn raSL bàn đấu đã kết thúcTrạng thái
3210Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpQUẢNGNGÃI KỲĐẠO - 168Kỳ ảo - 1580 - 025/05/2018 21:00:000Sắp diễn ra
3212Giải đấu giao hữu50.000Cờ úpCao Thủ Mặc Tâm - 406QUẢNGNGÃI KỲĐẠO - 1680 - 024/05/2018 21:06:000Sắp diễn ra
3203Giải đấu giao hữu200.000Cờ úpGiang Hồ Kỳ Đạo - 32Cao Thủ Võ Lâm - 2690 - 024/05/2018 21:00:000Sắp diễn ra
3205Giải đấu giao hữu66.666Cờ úpTrạng Cờ Việt Nam - 175Kỳ ảo - 1580 - 024/05/2018 21:00:000Sắp diễn ra
3211Giải đấu giao hữu19.000Cờ tướngPRC -Huyền Thoại - 455(-13 điểm)ĐCT - Phan Rí Cửa - 281(-13 điểm)0 - 024/05/2018 08:00:002Đã kết thúc
3208Giải đấu giao hữu44.444Cờ úpCao Thủ Mặc Tâm - 406(13 điểm)Biệt Đội Thép - 447(-8 điểm)14.5 - 9.523/05/2018 21:06:006Đã kết thúc
3207Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpYêu cờ - 125(24 điểm)QUẢNGNGÃI KỲĐẠO - 168(-19 điểm)10 - 223/05/2018 21:00:004Đã kết thúc
3209Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpTuyệt Tình Cốc 'TTC - 451(-5 điểm)Trạng Cờ Việt Nam - 175(2 điểm)5 - 323/05/2018 21:00:002Đã kết thúc
3199Giải đấu giao hữu10.000Cờ tướngĐCT - Phan Rí Cửa - 281(-42 điểm)PRC -Huyền Thoại - 455(47 điểm)0 - 823/05/2018 20:00:002Đã kết thúc
3206Giải đấu giao hữu50.000Cờ caroTình Thiên Thu - 448(25 điểm)Phuongnamkydao - 322(-20 điểm)6 - 223/05/2018 04:00:002Đã kết thúc