Thỏa theo nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo kỳ thủ, từ ngày 23/07/2015 Cờ Thủ bổ sung thêm 3 loại vật phẩm mới, thông tin cụ thể như sau:

700


- Luận Cờ – VIP

Tính năng: Cho phép người sở hữu tham gia bình phẩm luận cờ tại các bàn chơi
Giá mua: 60.000 Gold
Thời hạn sử dụng: 30 ngày

- Cấm Chat – VIP

Tính năng: Dành cho chủ bàn, cấm tất cả người chơi khác chat, ngoại trừ chủ bàn
Giá mua: 12.000 Gold
Thời hạn sử dụng: 30 ngày

- Cấm Kick – VIP

Tính năng: Dành cho người chơi để tránh bị chủ bàn kick ra khỏi bàn đấu
Giá mua: 20.000 Gold
Thời hạn sử dụng: 30 ngày

BQT Cờ Thủ