20h tối nay vòng loại 4 LCTV –Cờ caro sẽ diễn ra, BTC công bố danh sách thi đấu để các kỳ thủ tiện theo dõi:

Bang A B Bang C D Bang E F Bang G H
Các kỳ thủ cần lưu ý những vấn đề sau:
- Thời gian thi đấu: 20h
- Thời gian cho 1 ván đấu: 10 phút
- Thời gian cho 1 nước đi: 2 phút
- Sau 10 phút nếu game thủ nào không vào bàn sẽ bị xử thua, thời gian giãn cách giữa 2 ván đấu là 2 phút
- Thi đấu tại KV KIỆN TƯỚNG game Cờ caro Phòng 603, 604
- Thi đấu 2 ván, không phân tiên hậu.Thắng 1 điểm,thua 0 điểm
- Số gold yêu cầu vào bàn: 5000 gold. Do đó các kỳ thủ hãy chuẩn bị tối thiểu 10.000 gold trước khi thi đấu để tránh bị xử thua do hết gold
- Lưu ý chuẩn bị kết nối mạng thật tốt trước khi thi đấu