Sau 2 lượt đấu vòng loại Luận Cờ Tranh Vương lần 6 – Cờ Úp, BQT Cờ Thủ đã tổng kết điểm số tất cả các kỳ thủ – Mời các kỳ thủ theo dõi tại các bảng sau:

BangA

BangB BangC BangD BangE BangF BangG BangH

Chúc các kỳ thủ bách chiến bách thắng – đạt điểm số thật cao tại các vòng trong của giải!

BQT Cờ Thủ!