Bạn băn khoăn vấn đề hết gold? Bạn lo lắng làm sao thi đấu? Cờ Thủ gửi tới các chư vị chương trình KHUYẾN MẠI HẤP DẪN:
- 100% qua THẺ CÀO
- Thời gian từ: 00h -24h ngày 26/4/2016

Km 26.4
Tích lũy gold ngay từ bây giờ và chiến thôi